Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W ramach realizacji nowej strategii programu Programu Ambasadorzy Promethean w Polsce (tu konkretnie podejmowania współpracy i poszukiwania edukacyjnych partnerów)  28 lutego jego lider Andrzej Pietrzyk poprowadził jedną z części III Spotkania dla nowo powołanych dyrektorów, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Spotkanie poświęcone było nowoczesnym technologiom w edukacji.

Ponieważ w nauczaniu kierujemy się słowami Konfucjusza:

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem”

nasz przedstawiciel zaprosił dyrektorów na lekcję matematyki poprowadzoną metodą problemową z wykorzystaniem technologii dotykowej oferowanej przez monitory interaktywne Promethean.

W drugiej części przedstawił zarys strategii programu Ambasadorzy Promethean w Polsce oraz mówił o tym, na co podczas prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego w szkołach obserwacji lekcji zwracać uwagę w kontekście wykorzystania pomocy naukowych, pozyskanych w ramach programów Aktywna tablica i Laboratoria przyszłości. Wystąpienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.

„Nowi” dyrektorzy z dużym zaangażowaniem brali udział w aktywnościach „interaktywnych” na monitorze, a po lekcji sporo dyskutowali. Z ich wypowiedzi wynikało jednoznacznie, że chcieliby, aby w taki sposób pracowano w ich szkołach.

Bardzo dziękujemy za zaufanie i zaproszenie oraz bardzo ciepłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że to nie koniec współpracy. Całkiem możliwe, że z tej grupy uczestników wyłoni się nowy Ambasador, na co bardzo liczymy, bo potencjał jest ogromny.

 

Copyright © 2024 DOTYKALSCY - monitor w klasie