Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nauczyciel dyplomowany z dwudziestoletnim stażem zawodowym, pracownik dwóch kołobrzeskich szkół Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy. Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Ekonomia), Politechniki Poznańskiej (Podstawy przedsiębiorczości z doradztwem zawodowym), Uniwersytetu Gdańskiego (Transport i Logistyka) oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (Informatyka). Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych logistycznych i transportowych, podstaw przedsiębiorczości, informatyki oraz ekonomicznych w ramach kształcenia w zawodzie technik informatyk. Prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego, jest wychowawcą skupiającym się na wartościach etycznych, zwraca uwagę na kształcenie umiejętności związanych z przedsiębiorczością. W swojej pracy zawodowej łączy zdobytą wiedzę i umiejętności tak aby w przyjazny i efektywny sposób przybliżyć młodzieży mechanizmy rynkowe zarówno w zakresie wykonywanego zawodu jak i realizacji własnej ekspansywności i samorozwoju.

Pani Beata uczestniczy w konferencjach organizowanych na terenie Polski, które poruszają tematykę związaną z edukacją, technologią i wykorzystywaniem potencjału ludzkiego do projektowania własnej ścieżki rozwoju. Już po raz trzeci (od 2018 r.) znalazła się w gronie edukatorów uczestniczących w programie Microsoft Innovative Educator Expert, swoje zainteresowania i rozwój skupiła na poszukiwaniu rozwiązań w wykorzystywaniu Office365. Jest trenerem Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (WSiP), przeszkoliła (i nadal szkoli) wielu nauczycieli i dyrektorów z efektywnego wykorzystywania platformy Office365 w szkole, zarówno od strony prowadzenia zajęć, organizacji pracy placówki jaki i szeroko pojętej współpracy wewnątrz instytucji. Pani Beata aktywnie uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Sapere Aude w Kołobrzegu w ramach organizacji i prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych z zagadnień związanych z technologią informatyczną.

To konsekwentna, pełna energii osoba, posiada zdolności organizacyjne, dąży do osiągnięcia zamierzonego celu. Cechuje ją ekspansywność; wciąż pracuje nad asertywnością.

Copyright © 2022 DOTYKALSCY - monitor w klasie